Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

งานวันนี้

      ไม่ว่าคุณกำลังมองหางาน ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวคุณ ในบริษัทชั้นนำ หรือผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ เพื่อมาร่วมงานในบริษัทของคุณ, งานวันนี้.com ช่วยคุณได้ ผู้สมัครงาน งานวันนี้.com สามารถช่วยให้คุณได้รับงาน ในฝันที่คุณอยากได้ จากทุกๆที่ทั่วประเทศไทย โดย ลงทะเบียน เพื่อที่จะ รับงานการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือค้นหางาน ใดก็ได้ใน งานวันนี้.com นายจ้าง คุณกำลังมองหาผู้สมัครงานมาร่วมงาน? คุณอาจค้นหาผู้สมัครงานในพื้นที่ที่ต้องการ หรือค้นหาผู้สมัครงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ งานวันนี้.com จะ ช่วยให้คุณสามารถ. ด้วยการเข้าถึงของเราลงในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย บริการเราสามารถหาคุณกับผู้ร่วมงานที่ดีที่สุดของสำหรับคุณ


งาน หางาน สมัครงาน

ตำแหน่งงาน
งาน เจ้าหน้าที่อาคาร / เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร (ประจำอาคาร สนง. ซ.ทองหล่อ10)
  - Building Attendant 1 อัตรา (ประจำอาคารสำนักงานเมเจอร์ทาวเวอร์ สูง 19 ชั้น ซ.ทองหล่อ10) 1. ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน และคู่สัญญาอื่นๆ 2. ตรวจรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และ คู่สัญญาอื่นๆ 3. ตรวจตราความสะอาดเรียบร้อย ความสวยงามพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกบุคคลที่มาติดต่อ 5. ควบคุมผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในหน่วยงาน อาคาร 6. ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินภายในอาคาร 7. ตรวจสอบสัญญาต่างๆ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญา เพื่อประสานงานในการนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ 8. ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหายจากบริษัทประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัย 9. รับเรื่องร้องเรียนต่างๆและนำข้อร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รายงานตรง Building Manager

โดย Major Development Estate Co., Ltd.

งาน เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ (Part-time)
  - จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้อง - ประสานงานลูกค้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อเตรียมงานการโอนกรรมสิทธิ์ - เดินทางไปสำนักงานที่ดินในเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานและอำนวยความสะดวกงานโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้า และเจ้าหน้าที่ที่ดิน - ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย Major Development Estate Co., Ltd.

งาน Software Tester
  - - ตรวจสอบคุณภาพของ software โดยใช้วิธีการ test ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า software ที่จะไปถึงมือลูกค้า มีคุณภาพและปราศจากข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุด - ประสานงานกับฝ่าย programmer - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด

งาน พนักงานขาย
  - ดูแลลูกค้าให้คำแนะนำลูกค้า และบริการหลังการขายลูกค้า และปิดการขาย (รถแท็กซี่ของบริษัท)

โดย บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด

งาน Purchasing (Senior Officer -Supervisor)
  - • จัดทำตารางเปรียบเทียบราคาสินค้า ไม่น้อยกว่า 3 รายขึ้นไป • ติดต่อ Supply สำหรับการสั่งซื้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง พร้อมติดตามสินค้าส่งเข้าโครงการ • ต่อรองราคาสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชมอบหมาย • ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เรื่องเอกสารประกอบการวางบิลของ Supplier • ดำเนินการเปิด PO ในระบบ Compu

โดย Major Development Estate Co., Ltd.

งาน เสมียนทนาย
  - 1.รวบรวมเอกสารประกอบสำนวนคดี ตรวจสอบสำนวนคดี 2.จัดทำเอกสารยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลงต่อศาล 3.บันทึกและรายงานผลการดำเนินคดี 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด

งาน พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่อ่อนนุช 80)
  - 1.บันทึกบัญชี ซื้อ-ขาย, จ่าย-รับ ลงโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี 2.จัดทำ ภงด 1, 3, 53 ประกันสังคม 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายและ ภ.พ.30 4.ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น สรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประกันสังคม 5. ทุกงานที่ให้ทำจะมีการสอนงานให้ก่อนเสมอ *** สิ่งที่จะได้รับจากที่นี้นอกจากเงินเดือนแล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง ทางบริษัทมีสอนตั้งแต่การใช้โปรแกรม ความรู้ด้านบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับงาน และการปิดบัญชีเบื้องต้น***

โดย บริษัท อะมีตี้ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

งาน ทนายความ
  -  งาน กรุงเทพมหานคร กฎหมาย ธุรกิจ สำนักงานบัญชีและกฎหมาย 7 ตุลาคม 2560 บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมทางกฎหมาย ตำแหน่ง : ทนายความ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินเดือน เงินเดือนแล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ

โดย บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด

งาน เจ้าหน้าที่คำนวณการจ่ายค่าตอบแทน
  - Job Propose: ทำการคำนวณการจ่ายค่าตอบแทนการขายให้กับพนักงานขายและเพื่อนคู่ค้าให้ถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบ ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนการขายหรือสามารถส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งหากการจ่ายเกิดการผิดพลาดสามารถประสานงานเพื่อให้ทำการตรวจสอบและ Adjust ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อลดปัญหาและปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนในแง่ของระบบและ Process เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นและจ่ายค่าตอบแทนการขายให้ได้ถูกต้องมากที่สุด Responsibility: เข้าใจ Business Requirement ของ Commission และ Incentive เพื่อคุยรายละเอียดกับ IT, Product, Channel เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบและ Process การทำงานในการจ่าย Commission และ Incentive ได้ ทำการปรับและทำสูตรคำนวณในระบบเพื่อทำการคำนวณจ่ายผลตอบแทนการขาย และทำงานร่วมกับ DFM และ IT เพื่อแก้ไข data และ matching error ต่างๆ ในการคำนวณ ทำการคำนวณการจ่าย Commission & incentive ให้ถูกต้องและตรงตามเวลา แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่าย Commission & incentive เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด วิเคราะห์สถิติการร้องเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา Commission & incentive ที่ต้นเหตุ ตรวจสอบการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำ adjustment ตามความเหมาะสม จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.

งาน ช่างซ่อมบำรุงและเทคนิค
  - 1.มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่าง 2.รับผิดชอบหน้าที่และตรงต่อเวลา 3.มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 4.มีใจรักการบริการ 5.เรียนรู้การทำงานใหม่ๆ

โดย บริษัท คอมเทลแซท จำกัด

บริษัท
สมัครงาน บริษัท อะมีตี้ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
  - สำนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี ให้บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษี ประกันสังคมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
สมัครงาน บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด
  - ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมทางกฎหมาย
 
สมัครงาน บริษัท เจ.อี.ดับบลิว.แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  - บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์เสริมสำหรับการสื่อสาร และสินค้า iT&Gadgets หลายแบบหลายประเภท จัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำ อาทิ iStudio,BeTrend, Loft
 
สมัครงาน บริษัท เพิ่มพร 365 เฮ้าส์ จำกัด
  - บริษัทดำเนินธุรกิจขายปลีกและส่งวัสดุก่อสร้างทุกประเภท
 
สมัครงาน Geckolipe Co., Ltd.
  - Gecko Lipe Resort located in Satun Province, Ko-Lipe island. Total has 24 bamboo bungalows and 4 Executive suites. Operate all year.
 
สมัครงาน Venita Clinic / บริษัท เวนิตา กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด
  - เป็นคลีนิกด้านความงามและผิวพรรณ ด้วยความใส่ใจในการให้บริการ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และได้มาตรฐานในการประกอบการ
 
สมัครงาน HOP IDEA Co., LTD.
  - บริษํทออกแบบ-ตกแต่ง อาคารหลากหลายประเภททั้งที่พักอาศัยส่วนตัว ตกแต่งภายใน งานออกแบบผลิตภัณฑ์และงานออกแบบส่งเสริมเชิงพาณิชย์แก่ลูกค้าองค์กรชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ทุกงานออกแบบ-ก่อสร้างคำนึงสะท้อนรสนิยมที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ส่งมอบด้วยความรับผิดชอบโคยคำนึงถึงบริบทรอบด้าน สภาพภูมิประเ
 
สมัครงาน หจก.สุขสงวนการค้า
  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำหน่ายของอุปโภคและบริโภคในจังหวัดสระบุรี
 
สมัครงาน CLUB SX
  - Club SX 5 Star Entertainment 6th Floor, Pullman Bangkok Grande Sukhumvit Join us and you will discover hospitality jobs that offer great opportunities to expand your skills and the benefits that let you live the life of your dream
 
สมัครงาน The Ultimate Bangkok Ltd., Part.
  - Travel Agency Company
 
สมัครงาน บ.เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ( สาขาบางแค,ท่าพระ ) ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป
  - สาขาปฏิบัติงาน 1.เดอะมอลล์ รามคำแหง , 2.เดอะมอลล์ ท่าพระ , 3.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน , 4.เดอะมอลล์ บางแค , 5.เดอะมอลล์ บางกะปิ , 6.THE EMPORIUM / THE EMQUARTIER ( BTS พร้อมพงษ์ สุขุมวิท 24 ) , 7.เดอะมอลล์ นครราชสีมา(โคราช) , 8.SIAM PARAGON (พารากอน BTS สยาม) , 9.BLUPORT HUAHIN ( บลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจว
 
สมัครงาน บริษัท ซันคัลเลอร์ พริ้นติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด
  - จัดจำหน่ายสี และ อุปกรณ์สกรีน
 
สมัครงาน บริษัท สิงห์คอม คอปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  - ตรวจนับสินค้าให้กับบริษัทต่างประเทศชั้นนำ ทุกแบนด์
 

งาน แบ่งตามจังหวัด

กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานี
สมุทรปราการสมุทรสาครกาญจนบุรีชัยนาท
นครนายกประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาเพชรบุรี
ราชบุรีลพบุรีสมุทรสงครามสระบุรี
สิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองจันทบุรี
ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดปราจีนบุรี
ระยองสระแก้วกำแพงเพชรเชียงราย
เชียงใหม่ตากนครสวรรค์น่าน
พะเยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์
แพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูน
สุโขทัยอุตรดิตถ์อุทัยธานีกาฬสินธุ์
ขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมา
บุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยโสธร
ร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกษสกลนคร
สุรินทร์หนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานี
อุบลราชธานีอำนาจเจริญกระบี่ชุมพร
ตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานี
พังงาพัทลุงภูเก็ตยะลา
ระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ