Advertisement
# ผู้สนับสนุน จำนวนที่รับ
1  เงินสดพร้อมใช้
- เบิกถอนเงินสดได้ตลอด 24 ชม.
รับจำนวนจำกัด
2  *หาเงินโดยใช้ Mobile Advertising*
- เพียงดาวน์โหลดแอพและสมัคร จากลิ้งค์นี้ รับฟรี 5 บาท ทันที ตลอด 24 ชม.
30
3  สอนวิธี สร้างรายได้ ออนไลน์ รูปแบบใหม่
- ทำงานโดยใช้มือถือ 100% ไม่เกิน 1 ชั่วโมง/วัน สมัครฟรี !!!
15

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ===งานวันนี้

      ไม่ว่าคุณกำลังมองหางาน ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวคุณ ในบริษัทชั้นนำ หรือผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ เพื่อมาร่วมงานในบริษัทของคุณ, งานวันนี้.com ช่วยคุณได้ ผู้สมัครงาน งานวันนี้.com สามารถช่วยให้คุณได้รับงาน ในฝันที่คุณอยากได้ จากทุกๆที่ทั่วประเทศไทย โดย ลงทะเบียน เพื่อที่จะ รับงานการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือค้นหางาน ใดก็ได้ใน งานวันนี้.com นายจ้าง คุณกำลังมองหาผู้สมัครงานมาร่วมงาน? คุณอาจค้นหาผู้สมัครงานในพื้นที่ที่ต้องการ หรือค้นหาผู้สมัครงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ งานวันนี้.com จะ ช่วยให้คุณสามารถ. ด้วยการเข้าถึงของเราลงในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย บริการเราสามารถหาคุณกับผู้ร่วมงานที่ดีที่สุดของสำหรับคุณ


งาน หางาน สมัครงาน

ตำแหน่งงาน
งาน ประสานงานขายต่างประเทศ
  - 1.มีความรู้ความสามารถทางด้านการขาย การตลาด 2.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤาได้ดี 3.มีทักษะการประสานงานที่ดี

โดย บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

งาน ธุรการ
  - ออกบิลซื้อขาย ติดต่อประสานงาน และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ซีเอสแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

งาน Senior Accounting (เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินอาวุโส)
  - - ตรวจสอบ จัดทำ ควบคุม และตัวสอบ บัญชีเจ้าหนี้ ต้นทุน - ให้มีประสิทธิภาพ และ ถูกต้องตามมาตราฐานบัญชี - ควบคุมและจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และนำส่งสรรพากร - ตรวจสอบรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งสรรพากร - วิเคราะห์ และ พัฒนาระบบงาน - จัดทำรายงานงบประมาณ - จัดทำรายงานต้นุทน - ปิดงบการเงิน

โดย บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

งาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
  - 1.รับผิดชอบการวางแผนและดำเนินการสั่งซื้ออื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.สั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ 3.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายต่างประเทศ , Shipping , และ Freight Forwarder เกี่ยวกับเแกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานนำเข้าสินค้า

โดย บริษัท เคอาร์ สเทรง จำกัด

งาน พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล
  - - ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรและเพียงพอ - ดำเนินการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - จัดทำเอกสารด้านประกันสังคม,ภงด.1 - จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับ,ประกาศ ของบริษัท - ควบคุม ดูแลเรื่องอุบัติเหตุจากการทำงาน - คิดเงินเดือน, โอที - ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน - ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด

งาน พนักงานขาย
  - 1.วางแผนงานขายประจำปี 2.นำเสนอสินค้าใหม่ให้ลูกค้า 3.ติดตามและประสานงานขายกับลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ

โดย บริษัท บีเฟมด์ แฟบริค จำกัด

งาน เลขานุการผู้บริหาร รับสมัครด่วน !
  - 1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 2. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3. สนับสนุน/จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ 4. ทำหน้าที่จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุม และรายงานการประชุมและเอกสารสำคัญต่างๆ 5. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมตลอดถึงติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับทุกแผนกทุกฝ่ายตามที่ผู้บริหารกำหนด 6. จัดหาข้อมูล /จัดซื้อ/ติตตามงานที่ผู้บริหารมอบหมายจนเสร็จสิ้น 7. ดำเนินงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

โดย บริษัท แวนฟิลด์ ประเทศไทย จำกัด

งาน ช่างไฟฟ้า
  - 1. ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2. สามารอ่านแบบระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคได้ (หากเขียนแบบได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เพาเวอร์เทรดแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง

งาน เจ้าหน้าที่สื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะ
  - 1. วางแผนการตลาดเชิงรุกเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายชักชวนให้เลิกบุหรี่ 2. ผลิต ถ่าย ตัดต่อวิดีโอ สื่อสารผลงานวิจัยขององค์กรเผยแพร่สู่สาธารณะ งานด้านกราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Infographic) - ใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator - ใช้งานโปรแกรม Adobe PhotoShop - ใช้งานโปรแกรม Adobe InDesign 3. จัดทำและเรียบเรียงเอกสารวิชาการด้านควบคุมยาสูบ เพื่อการเผยแพร่ออกสื่อสาธารณะ 4. จัดระบบการส่งข้อความสั้น เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ไม่กลับมาสูบซ้ำ 5. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน-ภายนอก และสนับสนุนงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ เงินกองทุนประกันสังคม ทำสัญญาจ้างงานครั้งละ 12 เดือน ปิดรับสมัคร ภายใน 31 สิงหาคม 2560

โดย แผนงานพัฒนางานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ

งาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
  - 1.จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กและจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรายงานและการตอบสนองในงานคุ้มครองเด็กให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำรายงานเหตุการณ์ละเมิดเด็กประจำไตรมาส พร้อมทั้งเก็บสถิติ 3.ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้เจ้าหน้าที่และเด็กให้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองเด็กและสิทธิเด็ก 4.เข้าร่วมประชุมกับทางภาครัฐและองค์กรด้านเด็กเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน 5.กรอกข้อมูลและอัพเดทข้อมูลในโปรแกรม PDB (ทั้งด้านจำนวนเด็ก สุขภาพ การศึกษาและกิจกรรม) ทุกไตรมาส

โดย มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

บริษัท
สมัครงาน บริษัท แวนฟิลด์ ประเทศไทย จำกัด
  - As a Hybrid Startup company in Consumer Lifestyle industry detaching from head company who experiences over 40 years in Thailand, we are expanding and doing Technology Transformation all over organization. Our goal is to create an organization who can sustainably deliver values to people and society
 
สมัครงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เพาเวอร์เทรดแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
  - รับเหมาซ่อมสร้างระบบไฟฟ้า เครื่องจักร โรงงาน
 
สมัครงาน สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  - สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการสนับสนุนด้านการวิจัยผและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านทุนวิจัย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาวิจัยที่ทันสมัยรวมทั้ง
 
สมัครงาน บริษัท คีย์เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - Key Gems International Co., Ltd is Thailand well-known Antiques reproduction jewellery; specialize in Art-Deco and Victorian styles. The company has grown from a family-owned small business to one of Thailand Antiques Jewellery Specialists whose craftsmanship skill is second to none.
 
สมัครงาน สวนลุงบุญ
  - สวนลุงบุญ เราเป็นร้านรับออกแบบสวน ครบวงจรในจังหวัดชลบุรี เราได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 3 ปี เติบโตอย่างต่อเนื่อง เราต้องการทีมงานเจ๋งๆมาร่วมงานกับเราเป็นจำนวนมาก หากคุณ มีไฟ รักในสิ่งที่คุณกำลังทำเราขอเชิญคุณมาร่วมงานกับเรา ทางร้านมีนโยบายให้สามารถทำงานออนไลน์ส่งเราได้ ไม่ว่าอยุ่ที่ไหนบนโลกนี้ก็ร่วมง
 
สมัครงาน GCR Property Development and Managing Co., Ltd.
  - ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 
สมัครงาน บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอว์กรุ๊ป จำกัด
  - บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านงานกฎหมาย เริ่มต้นตั้้งแต่ชั้นทวงถามให้ชำระหนี้ ชั้นสอบสวน ชั้นอัยการ ชั้นศาล การยื่นฟ้องคดี การเข้าว่าความแก้ต่างทางคดี ดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นศาล ยึดทรัพย์ บังคับคดี
 
สมัครงาน บริษัท โฟร์ การบัญชี จำกัด
  - บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่เริ่มวางระบบสำหรับบริษัทจัดตั้งใหม่ และให้คำแนะนำทางด้านการจัดระบบเอกสาร และให้คำปรึกษาด้านภาษี แก้ปัญหาภาษีอากร วางแผนภาษีให้กับนิติบุคคล และจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ
 
สมัครงาน บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด
  - เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และภาคสนาม โดยรับงานจากธนาคารโดยตรง และกำลังขยายกิจการต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์เพื่อร่วมงานจำนวนมาก รักในงานบริการ
 
สมัครงาน สำนักงานกฎหมายวรดรพิพันธ์กุล
  - ให้บริการทนาย
 
สมัครงาน บริษัท ฟู้ด สเป็คเชียลไลซ์ จำกัด
  - ผลิตซอสน้ำจิ้มไก่ ซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ และผัก-ผลไม้บรรจุขวดและกระป๋อง
 
สมัครงาน Dental World Clinic
  - เราเป็นคลินิกทันตกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัว คลินิกเราตั้งอยู่ที่แจ่งกะต๊ำ ติดกับปัํมน้ำมันบางจากก่อนถึงเชียงใหม่นิวส์ ที่จอดรถกว้างขวางเราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 (November 2009) มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมอาจารย์ คอยให้คำปรึกษาและการรักษาอย่างมืออาชีพ ให้คุณยิ้มสวยอย่า
 
สมัครงาน บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
  - ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน SHARP
 

งาน แบ่งตามจังหวัด

กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานี
สมุทรปราการสมุทรสาครกาญจนบุรีชัยนาท
นครนายกประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาเพชรบุรี
ราชบุรีลพบุรีสมุทรสงครามสระบุรี
สิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองจันทบุรี
ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดปราจีนบุรี
ระยองสระแก้วกำแพงเพชรเชียงราย
เชียงใหม่ตากนครสวรรค์น่าน
พะเยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์
แพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูน
สุโขทัยอุตรดิตถ์อุทัยธานีกาฬสินธุ์
ขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมา
บุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยโสธร
ร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกษสกลนคร
สุรินทร์หนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานี
อุบลราชธานีอำนาจเจริญกระบี่ชุมพร
ตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานี
พังงาพัทลุงภูเก็ตยะลา
ระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 2558 2015 กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2012 งาน 2555 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2015 หางาน 2558 สมัครงาน 2015 สมัครงาน 2558 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ