Advertisement
# ผู้สนับสนุน จำนวนที่รับ
1  เงินสดพร้อมใช้
- เบิกถอนเงินสดได้ตลอด 24 ชม.
รับจำนวนจำกัด
2  *หาเงินโดยใช้ Mobile Advertising*
- เพียงดาวน์โหลดแอพและสมัคร จากลิ้งค์นี้ รับฟรี 5 บาท ทันที ตลอด 24 ชม.
30
3  สอนวิธี สร้างรายได้ ออนไลน์ รูปแบบใหม่
- ทำงานโดยใช้มือถือ 100% ไม่เกิน 1 ชั่วโมง/วัน สมัครฟรี !!!
15

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ===งานวันนี้

      ไม่ว่าคุณกำลังมองหางาน ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวคุณ ในบริษัทชั้นนำ หรือผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ เพื่อมาร่วมงานในบริษัทของคุณ, งานวันนี้.com ช่วยคุณได้ ผู้สมัครงาน งานวันนี้.com สามารถช่วยให้คุณได้รับงาน ในฝันที่คุณอยากได้ จากทุกๆที่ทั่วประเทศไทย โดย ลงทะเบียน เพื่อที่จะ รับงานการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือค้นหางาน ใดก็ได้ใน งานวันนี้.com นายจ้าง คุณกำลังมองหาผู้สมัครงานมาร่วมงาน? คุณอาจค้นหาผู้สมัครงานในพื้นที่ที่ต้องการ หรือค้นหาผู้สมัครงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ งานวันนี้.com จะ ช่วยให้คุณสามารถ. ด้วยการเข้าถึงของเราลงในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย บริการเราสามารถหาคุณกับผู้ร่วมงานที่ดีที่สุดของสำหรับคุณ


งาน หางาน สมัครงาน

ตำแหน่งงาน
งาน เจ้าหน้าทีสิ่งแวดล้อม
  - - ดำเนินการติดตามคุณภาพของระบบน้ำและน้ำเสียของบริษัทฯ ระบบบำบัดมลพิษหรือกากอุตสาหกรรม การยื่นกำจัดของเสียกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามกฏหมาย - พัฒนาวิเคราะห์ระบบน้ำดี น้ำเสีย ระบบ Utility และระบบบำบัดต่างๆ - จัดทำแผนงานรองรับ โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ มาตรการด้านสิ่งแลดล้อม - ประเมินสภาพการทำงานเพื่อตรวจวัดสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร รายงาน ด้านสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม รวบรวมสถิติ วิเคราะห์่ข้อมูล และจัดทำรายงานรายเดือน รายปี

โดย บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

งาน Environmental officer
  - - ดำเนินการคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และ การประชุมประจำเดือน - การดำเนินการตรวจสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และพื้นที่ทำงาน การสรุปหาทางแก้ไข - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก การส่งรายงานการปฏิบัติงาน - การปฏิบัติตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมประจำปี - การดำเนินการตรวจวัดและติดตามผลสิ่งแวดล้อม - การดำเนินการ การจัดการและควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001&OHSAS 18001 - การดำเนินการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน - ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) - ดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฏหมาย

โดย บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

งาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  - - ดำเนินการติดตามคุณภาพระบบน้ำเสีย พัฒนาวิเคราะห์ระบบน้ำดี น้ำเสีย และระบบบำบัดต่างๆ และทำรายงานสรุป - ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวบรวมสถิติและจัดทำรายงาน - ดูแลสภาพแวดล้อม รอบๆโรงงาน ทั้งเรื่องขยะมูลฝอย และเรื่องสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ

โดย บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด

งาน Safety Officer/จป.เทคนิคขั้นสูง
  - - เสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -ตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน -แนะนำ ฝึกสอน อบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย รวบรวมสถิติ ทำรายงาน การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงาน -ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด

งาน จป. วิชาชีพ ประจำไซต์งานก่อสร้าง (เขตดอนเมือง)
  - 1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานโครงการ 2. วางแผน ตรวจสอบและวางแผนงานให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย 3. จัดทำสรุปและประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำแผนฉุกเฉินเรื่องความปลอดภัย

โดย บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งาน จป.วิชาชีพ
  - • ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อประเมินความเสี่ยงและชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย • จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย และดูแลข้อบังคับด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด • แนะนำ และให้คำแนะนำ หรือฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน • ทำการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและจัดทำรางานสถิติการประสบอันตราย • ดำเนินการจัดอบรมและฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ แผนสารเคมีรั่วไหล ประจำปี • ดำเนินการเลือกตั้งและจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามวาระ • ช่วยงานฝ่ายบุคคลและธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด

งาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  - 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดย บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด

งาน Safety Officer [ Laemchabang Plant ]
  - 1. ควบคุมงานด้านความปลอดภัย 2. จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 3. สาร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน

โดย บริษัท วูเทคไทย จำกัด

งาน จป.วิชาชีพ
  - ตรวจสอบและเสนอแนะ/วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย/ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน/วิเคราะห์แผนงานโครงการ/ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน/แนะนําฝึกสอนอบรมลูกจ้าง/ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน/ตรวจสอบหาสาเหตุ/ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดย บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด

งาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(ระดับวิชาชีพ)
  - -จัดทำแผนงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -อบรมด้านความปลอดภัยฯให้กับพนักงาน -สอบสวน และจัดทำรายงาน อุบัติเหตุของพนักงาน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการป้องกัน แก้ไข -ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน -รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง ให้กับนายจ้างทราบ

โดย บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด

บริษัท
สมัครงาน บริษัท อิน คริสตัล จำกัด
  - เป็นบริษัทให้บริการการตลาดและโฆษณาบนสื่ออินเตอร์เน็ทและสังคมออนไลน์ (eCommerce & Online Marketing) แนะนำให้ความรู้การใช้อินเตอร์เน็ทในการวางขายสินค้ารวมถึงการตลาดและโฆษณาบนสื่อออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการบริการรับทำเว็ปไซต์และอีคอมเมิร์ซมากมาย ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี
 
สมัครงาน บริษัท บูทีค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  - บริการให้เช่ารถยนต์ขับเองทั่วประเทศ
 
สมัครงาน Hyvemarket
  - ต้องการหาคนเขียนระบบ magento และเข้าใจการทำ UI และ UX ดีไซน์ การกำเนินกิจการของเราจะเปนตลาด ecommerce เกี่ยวกับคนรักสุขภาพที่จะเปิดในกลางปี้นี้ ถ้าใครรักในสุขภาพแล้วละเค้าใจเรื่องดีไซน์กับระบบขอเชิญชวนเลยครับ
 
สมัครงาน ENDO ENTERPRISE Co., Ltd.
  - ดำเนินการด้านออกเเบบเว็บไซต์ สร้างสื่อโฆษณา,ธุรกิจอีคอมเมิร์ส เเละธุรกิจวงการบันเทิง
 
สมัครงาน Priceway Marketing Co., Ltd./ Gms Technology Co., Ltd.
  - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และธุรกิจค้าปลีกและส่ง
 
สมัครงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธารี
  - ธุรกิจการค้า และนำเข้า-ส่งออกชาแห้ง, ดำเนินกิจการร้านเครื่องดื่มชา-กาแฟ
 
สมัครงาน บริษัท พี เอ พี เอ็กซ์ซิม จำกัด
  - ดำเนินกิจการขายส่ง ขายปลีก ท่อประปา ท่อพีวซี เหล็กรูปพรรณ ผลิตภัณฑ์ซันวา และอุปกรณ์ ทุกชนิด
 
สมัครงาน Konoike Cool Logistics (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษด้านการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการด้านการจัดเก็บและการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ ที่ได้รับมาตรฐานสากลในประเทศไทย การบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของบริษัทฯ ครอบคลุมไปถึงการบริการด้านคลั
 
สมัครงาน Bangkok Percussion.Co., Ltd.
  - โรงงานผลิตและส่งออกสินค้าประเภทเครื่องดนตรี เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 งานผลิตเน้นงานฝีมือ ( Handmade ) เพื่อส่งออกเป็นหลัก
 
สมัครงาน บริษัท เอ็ม ยู อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  - ประกอบกิจการประเภทร้านขายปลีกเครื่องสำอาง -นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ -และจำหน่ายต่อ ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ เช่น Eveandboy, robinson, Watsons, เจ้เล้ง
 
สมัครงาน บริษัท อาร์คิเทค66 จำกัด
  - บริษัท อาร์คิเทค66 จำกัด เป็นบริษัทรับออกแบบ เขียนแบบ เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง รับออกแบบและสร้างบ้านสำเร็จรูป บ้านน๊อคดาวน์ ตู้คอนเทนเนอร์บิวท์ตามแบบ บ้าน อาคาร ร้านค้าจากตู้คอนเทนเนอร์
 
สมัครงาน บริษัท ไทยซัพพอร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  - บริษัท ไทยซัพพอร์ทเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นในการนำเสนอสินค้า บริการ และ ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และ อุตสาหกรรมสร้างเครื่องจักร โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งก่อนและ หลังการขายเป็นอย่างดี
 
สมัครงาน บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
  - ผู้ผลิต และจำหน่ายถุงมือถักละเอียด คุณภาพดีและเป็นผู้นำในการผลิตถุงมือที่มีนวตกรรม เช่น ถุงมือกันบาด ถุงมือกันกระแทก ถุงมือเคฟล่า ฯลฯ
 

งาน แบ่งตามจังหวัด

กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานี
สมุทรปราการสมุทรสาครกาญจนบุรีชัยนาท
นครนายกประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาเพชรบุรี
ราชบุรีลพบุรีสมุทรสงครามสระบุรี
สิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองจันทบุรี
ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดปราจีนบุรี
ระยองสระแก้วกำแพงเพชรเชียงราย
เชียงใหม่ตากนครสวรรค์น่าน
พะเยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์
แพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูน
สุโขทัยอุตรดิตถ์อุทัยธานีกาฬสินธุ์
ขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมา
บุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยโสธร
ร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกษสกลนคร
สุรินทร์หนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานี
อุบลราชธานีอำนาจเจริญกระบี่ชุมพร
ตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานี
พังงาพัทลุงภูเก็ตยะลา
ระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 2558 2015 กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2012 งาน 2555 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2015 หางาน 2558 สมัครงาน 2015 สมัครงาน 2558 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ